Blogia
Matemolivares

El Elementos de Euclides, en persa.

Part of a copy of an edition of Euclid’s Elements by the 13th century Persian mathematician Nasīr al-Dīn al-Tūsī.

Copia parcial del Elementos de Euclides del siglo XIII del matemático persa Nasir al-Din al-Tusi. AMJ

0 comentarios